Nota legal


Titularitat del lloc web

www.flywithyourenglish.com és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de Laura Carol Vidal (d’ara endavant FLY WITH YOUR ENGLISH) amb domicili al carrer de Chapi, 51 - 53, 08032 de Barcelona.
La finalitat de www.flywithyourenglish.com és informar sobre l’activitat de FLY WITH YOUR ENGLISH.
L’accés a www.flywithyourenglish.com és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir a la pàgina web www.flywithyourenglish.com, l’usuari es compromet a utilitzar-ne la informació i els continguts de conformitat amb aquest avís legal, amb la legislació vigent, amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic i en particular a:

a) Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb FLY WITH YOUR ENGLISH.
b) Proporcionar dades verdaderes i exactes durant la seva relació amb FLY WITH YOUR ENGLISH.
c) Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant aquest avís legal i, en el seu cas, les condicions d’ús o contractació establertes, així com a no permetre l’ús per a tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
d) Col·laborar i posar en coneixement de FLY WITH YOUR ENGLISH aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web www.flywithyourenglish.com, el servei prestat per FLY WITH YOUR ENGLISH, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d’aquest avís legal, o si s’escau, les condicions d’ús o contractació.

Responsabilitat

FLY WITH YOUR ENGLISH no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.flywithyourenglish.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. FLY WITH YOUR ENGLISH tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a FLY WITH YOUR ENGLISH, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts del lloc web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment; en aquest cas, FLY WITH YOUR ENGLISH no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.
FLY WITH YOUR ENGLISH es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder fer les actuacions de manteniment i actualització necessàries.
www.flywithyourenglish.com pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs on el contingut no és atribuïble ni exigible a FLY WITH YOUR ENGLISH, sent responsable el titular de cada un dels llocs web accedits.
L’establiment de qualsevol enllaç des d’un lloc web al de www.flywithyourenglish.com s’haurà de fer sempre a la pàgina principal i està prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en FLY WITH YOUR ENGLISH, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent-hi, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web www.flywithyourenglish.com estan protegits per la legislació aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. La seva explotació legítima correspon exclusivament a FLY WITH YOUR ENGLISH o al seus llicenciadors, queda totalment prohibida la reproducció, i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de FLY WITH YOUR ENGLISH facultant o permetent-ne la difusió.

En cap cas l’accés al lloc web www.flywithyourenglish.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que FLY WITH YOUR ENGLISH autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.flywithyourenglish.com pugui vulnerar drets de tercers, demanem que ho posin en el nostre coneixement al més aviat possible.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li demanem que ens els enviï a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’avís legal

El contingut d’aquest avís legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de FLY WITH YOUR ENGLISH.

Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut d’aquest avís legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu per la normativa d’aplicació.


Fly with your English   -   Tel. +34 697 898 706   -   info@flywithyourenglish.com
Avís legal   -   Política de privacitat   -   Política de cookies   -   Mapa web   -   Produced by Anunzia